Blog - Lawyerline

Blog

 • Prawnicy Lawyer Line

  Czym zajmuje się rzecznik patentowy?


  Rzecznik patentowy to prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a w szczególności w prawie własności przemysłowej. Jest zatem osobą, do której warto się zwrócić, jeśli chcesz zarejestrować wynalazek czy znak towarowy. Rzecznik patentowy — jaką dziedziną prawa się zajmuje? Rzecznik patentowy jest osobą posiadającą wiedzę w specyficznej i wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo własności […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Zastrzeżenie nazwy i logo firmy — dlaczego warto i jak to zrobić?


  Zastrzeżenie nazwy i logo firmy to skuteczny sposób na ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Jeśli nie chcesz, by ktoś inny posługiwał się wymyśloną przez Ciebie marką, zarejestruj związane z nią znaki w Urzędzie Patentowym. Sprawdź, dlaczego to takie ważne! Zastrzeżenie nazwy produktu czy firmy — dlaczego warto? Nazwa firmy, logo bądź nazwa produktu to kluczowe elementy […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Likwidacja spółki — o czym warto wiedzieć?


  Likwidacja spółki to skomplikowany proces, podczas którego łatwo jest popełnić błąd. Dowiedz się więcej na temat samej procedury i sprawdź, o czym warto pamiętać, planując otwarcie likwidacji. Likwidacja spółek — kiedy stosuje się to rozwiązanie? Istnieje kilka przyczyn likwidacji spółek. Pierwszą z nich jest kryzysowa sytuacja w spółce, trudna do rozwiązania w inny sposób niż […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Zgłoszenie patentowe — o czym należy pamiętać?


  Zarejestrowanie wynalazku czy znaku towarowego w Urzędzie Patentowym to najskuteczniejszy sposób na ochronę przed nieuczciwą konkurencją i bezprawnym wykorzystywaniem Twoich dóbr intelektualnych przez osoby trzecie. Procedura zgłoszeniowa jest stosunkowo skomplikowana i wiąże się z koniecznością uiszczenia konkretnych opłat. Co warto wiedzieć? Sprawdź, czy na pewno możesz dokonać zgłoszenia Wielu przedsiębiorców zapomina o tym, by przed […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak zarejestrować znak towarowy?


  Znaki towarowe należą do grupy oznaczeń handlowych — dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, objętych prawem własności przemysłowej. Rejestracja znaku towarowego pozwala uniknąć sytuacji, w której inny podmiot postanawia posłużyć się wymyślonym przez Ciebie oznaczeniem w celach komercyjnych.   Czym są znaki towarowe? Znakiem towarowym nazywa się oznaczenie możliwe do przedstawienia w sposób graficzny, stosowane […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Ile kosztuje opatentowanie pomysłu? Sprawdź, jak zarejestrować wynalazek lub znak towarowy


    Dobra intelektualne wykorzystywane w działalności gospodarczej są chronione prawem własności przemysłowej. Oznacza to, że nikt nie może bezprawnie zarabiać na wymyślonym przez Ciebie wynalazku czy znaku towarowym. Warunkiem jest jednak zarejestrowanie go w Urzędzie Patentowym, co wiąże się z konkretnymi kosztami. Sprawdź, ile kosztuje opatentowanie pomysłu. Ile kosztuje rejestracja projektów wynalazczych? W przypadku rejestracji […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Czym jest utwór modowy? Czy produkt modowy może podlegać ochronie prawnoautorskiej?


  W rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego możemy nazywać każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposoby wyrażenia utworu. Utwór stanowi rezultat intelektualnej pracy człowieka, […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  DLACZEGO WARTO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ Z O.O. W SPÓŁKĘ Z O.O. KOMANDYTOWĄ?


  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to w istocie typowa spółka komandytowa o pewnych specyficznych cechach. Nie stanowi ona zatem żadnego osobnego rodzaju spółki. Jako spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych prawa handlowego z czym wiążą się określone implikacje prawne. Podstawową cechą tych spółek jest brak osobowości prawnej. Jednakże w art. 8 Kodeksu spółek […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Czy RODO dotyczy też branży modowej?


  Rozporządzenie nr 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) weszło w życie w maju 2016 r., jednak obowiązek jego stosowanie przez wszystkie Państwa Członkowskie UE rozpocznie się w dniu 25 maja 2018 […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Znaki towarowe powszechnie znane, czyli co o znakach towarowych wiedzieć należy


  Czy możliwe jest zabronienie komuś posługiwania się jego już zarejestrowanym znakiem towarowym? Co łączy znaną polską markę John Lemon z wdową po liderze The Beatles? Dowiedz się więcej o podłożu tego konflikt, oraz dlaczego katowicki producent lemoniady musiał zrezygnować z posługiwania się swoim znakiem. Yoko Ono zainterweniowała w sprawie zakazu sprzedaży i posługiwania się już […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak zabezpieczyć swoją markę modową?


  Każdy projektant, producent, czy sprzedawca może w skuteczny sposób chronić swoją markę przed konkurencją. Chcesz wiedzieć jakie przysługują Tobie prawa? Nie wiesz jakie istnieją możliwości ochrony prawnej dla Twojej marki modowej? Jednym z najprostszych narzędzi jest ochrona na gruncie prawa autorskiego, uregulowana przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Obowiązek informacyjny względem Prezesa URE. Sankcje za niedopełnienie obowiązku


  Przepisem art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: p.e.) wprowadzony został nowy obowiązek informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Przedmiotowy obowiązek ciąży na przedsiębiorstwach energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – dlaczego to się opłaca?


  Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prawną prowadzenia biznesu w Polsce. O jej atrakcyjności przesądza przede wszystkim niezbyt skomplikowana procedura jej założenia (wystarczy bowiem zarejestrować działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) oraz brak kosztów rejestracji (usługa jest bezpłatna). Kolejnym atutem jest brak konieczności prowadzenia tzw. pełnej księgowości w przypadku przedsiębiorcy […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Czym się różni fundacja od stowarzyszenia?


  Stowarzyszenia i fundacje to najpopularniejsze formy prawne, jakie przybierają organizacje pozarządowe. Pomimo, iż w praktyce ich działalność często wygląda bardzo podobnie, to jednak modelowo zasadniczo różnią się od siebie w wielu kwestiach.  W doktrynie wskazuje się, że różnica między fundacją a stowarzyszeniem jest powiązana z podziałem osób prawnych na: zakłady, których podstawowym przykładem jest właśnie […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Znak towarowy słowny, a słowno-graficzny


  Jaka jest różnica w ochronie między zastrzeżeniem znaku słownego i słowno-graficznego? Którą formę wybrać? Wraz z rozwojem biznesu, przedsiębiorca zaczyna myśleć o tym, jak najlepiej zabezpieczyć swoją markę przed działaniami konkurencji. Jednym ze sposobów może być zgłoszenie logotypu firmy jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Dwoma najpopularniejszymi formami znaków są znaki słowne oraz słowno-graficzne. Czym się […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Likwidacja spółki z o.o. czy upadłość?


  Pojęcia likwidacji oraz upadłości bywają niekiedy mylone i stosowane zamiennie. Jednakże z prawnego punktu widzenia jest to duży błąd. Procedura likwidacji spółki uregulowana została w Kodeksie spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (dalej: k.s.h.), natomiast postępowanie upadłościowe w odrębnej ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej: p.u.). Instytucji tych […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Po co i jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? 


  Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. Nic w tym dziwnego – łatwo ją założyć, a formalności w jej prowadzeniu są ograniczone do minimum. Jednak wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, to co wcześniej było zaletą sprawia, że spółka cywilna przestaje być już tak atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Zwiększone obroty, a co za tym […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Obowiązek używania znaku towarowego


  Czy znak towarowy musi zostać zgłoszony tylko w klasie dotyczących obecnej działalności klienta? Jeśli nie, to na jakiej zasadzie? Czy istnieje obowiązek używania znaku towarowego? Zgodnie z art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Czy można zarejestrować spółkę nie wychodząc z domu?


  Jedną z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, poza działalności jednoosobową, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co przesądza o atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w postaci spółki kapitałowej? Przede wszystkim ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny (który wymaga zawarcia umowy spółki w […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak założyć stowarzyszenie?


  Prawo zrzeszania się przez osoby fizyczne w stowarzyszeniach jest uprawnieniem konstytucyjnym, a stowarzyszenie jako organizacja złożona z osób fizycznych może wypowiadać się w sprawach publicznych, a także może reprezentować zbiorowe interesy swoich członków w sprawach prowadzonych przez organy władzy publicznej. Niewątpliwie głos stowarzyszenia ma większą siłę przebicia w sprawach publicznych, a jednocześnie niezwykle istotnych dla […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak założyć fundację?


  Fundacja jest organizacją pozarządową ustanawianą przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie), uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Korzyści wynikające z rejestracji znaku towarowego


  Każdy z nas ma pewne intuicyjne pojęcie na temat tego, czym jest znak towarowy. Jednak by w pełni świadomie używać tego terminu warto zapoznać się z definicją legalną znaku towarowego. Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Czy spółka z o. o. się opłaca?


  Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla niego formy prawnej jej prowadzenia. Do najpopularniejszych jej postaci należą: jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby podjąć dobrą decyzję co do formy działalności warto poznać wady i zalety każdej z nich. Jakie zatem różnice występują pomiędzy obiema formami prowadzenia działalności gospodarczej? […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak uzyskać koncesję OPC?


  Planując prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi należy przed jej rozpoczęciem uzyskać koncesję OPC. Przedmiotowy obowiązek wynika z art. 32 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: p.e.). Koncesja ta umożliwia handel hurtowy i detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Chcąc natomiast prowadzić handel paliwami ciekłymi […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Monitoring znaku towarowego


  Z perspektywy nowelizacji przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, Nr 49, poz.508), która to zmiana weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r., niezmiernie istotną kwestią w działalności przedsiębiorców stał się monitoring znaku towarowego. Nowe prawo przewiduje odejście od dotychczasowej procedury badawczej w kierunku tzw. systemu sprzeciwowego. […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Zmiany w unijnym systemie ochrony znaków towarowych


  Znak towarowy, jako dobro niematerialne, jest bez wątpienia jednym z głównych składników majątku przedsiębiorstwa. Prowadząc działalność gospodarczą w wielu krajach Unii Europejskiej, warto rozważyć celowość rejestracji unijnego znaku towarowego, który zapewnia ochronę prawną we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Unijny znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej. Organem […]


  Czytaj więcej

Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800