Blog

 • Prawnicy Lawyer Line

  Znak towarowy słowny, a słowno-graficzny


  Jaka jest różnica w ochronie między zastrzeżeniem znaku słownego i słowno-graficznego? Którą formę wybrać? Wraz z rozwojem biznesu, przedsiębiorca zaczyna myśleć o tym, jak najlepiej zabezpieczyć swoją markę przed działaniami konkurencji. Jednym ze sposobów może być zgłoszenie logotypu firmy jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Dwoma najpopularniejszymi formami znaków są znaki słowne oraz słowno-graficzne. Czym się […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Likwidacja spółki z o.o. czy upadłość?


  Pojęcia likwidacji oraz upadłości bywają niekiedy mylone i stosowane zamiennie. Jednakże z prawnego punktu widzenia jest to duży błąd. Procedura likwidacji spółki uregulowana została w Kodeksie spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (dalej: k.s.h.), natomiast postępowanie upadłościowe w odrębnej ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej: p.u.). Instytucji tych […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Po co i jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? 


  Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. Nic w tym dziwnego – łatwo ją założyć, a formalności w jej prowadzeniu są ograniczone do minimum. Jednak wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, to co wcześniej było zaletą sprawia, że spółka cywilna przestaje być już tak atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Zwiększone obroty, a co za tym […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Obowiązek używania znaku towarowego


  Czy znak towarowy musi zostać zgłoszony tylko w klasie dotyczących obecnej działalności klienta? Jeśli nie, to na jakiej zasadzie? Czy istnieje obowiązek używania znaku towarowego? Zgodnie z art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Czy można zarejestrować spółkę nie wychodząc z domu?


  Jedną z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, poza działalności jednoosobową, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co przesądza o atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w postaci spółki kapitałowej? Przede wszystkim ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny (który wymaga zawarcia umowy spółki w […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak założyć stowarzyszenie?


  Prawo zrzeszania się przez osoby fizyczne w stowarzyszeniach jest uprawnieniem konstytucyjnym, a stowarzyszenie jako organizacja złożona z osób fizycznych może wypowiadać się w sprawach publicznych, a także może reprezentować zbiorowe interesy swoich członków w sprawach prowadzonych przez organy władzy publicznej. Niewątpliwie głos stowarzyszenia ma większą siłę przebicia w sprawach publicznych, a jednocześnie niezwykle istotnych dla […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak założyć fundację?


  Fundacja jest organizacją pozarządową ustanawianą przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie), uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Korzyści wynikające z rejestracji znaku towarowego


  Każdy z nas ma pewne intuicyjne pojęcie na temat tego, czym jest znak towarowy. Jednak by w pełni świadomie używać tego terminu warto zapoznać się z definicją legalną znaku towarowego. Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Czy spółka z o. o. się opłaca?


  Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla niego formy prawnej jej prowadzenia. Do najpopularniejszych jej postaci należą: jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby podjąć dobrą decyzję co do formy działalności warto poznać wady i zalety każdej z nich. Jakie zatem różnice występują pomiędzy obiema formami prowadzenia działalności gospodarczej? […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak uzyskać koncesję OPC?


  Planując prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi należy przed jej rozpoczęciem uzyskać koncesję OPC. Przedmiotowy obowiązek wynika z art. 32 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: p.e.). Koncesja ta umożliwia handel hurtowy i detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Chcąc natomiast prowadzić handel paliwami ciekłymi […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Monitoring znaku towarowego


  Z perspektywy nowelizacji przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, Nr 49, poz.508), która to zmiana weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r., niezmiernie istotną kwestią w działalności przedsiębiorców stał się monitoring znaku towarowego. Nowe prawo przewiduje odejście od dotychczasowej procedury badawczej w kierunku tzw. systemu sprzeciwowego. […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Zmiany w unijnym systemie ochrony znaków towarowych


  Znak towarowy, jako dobro niematerialne, jest bez wątpienia jednym z głównych składników majątku przedsiębiorstwa. Prowadząc działalność gospodarczą w wielu krajach Unii Europejskiej, warto rozważyć celowość rejestracji unijnego znaku towarowego, który zapewnia ochronę prawną we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Unijny znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej. Organem […]


  Czytaj więcej

Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16a/105

61-719 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800