Rejestracja znaku towarowego | Lawyerline Sp.z. o.o.

Blog

 • Prawnicy Lawyer Line

  Znaki towarowe powszechnie znane, czyli co o znakach towarowych wiedzieć należy


  Czy możliwe jest zabronienie komuś posługiwania się jego już zarejestrowanym znakiem towarowym? Co łączy znaną polską markę John Lemon z wdową po liderze The Beatles? Dowiedz się więcej o podłożu tego konflikt, oraz dlaczego katowicki producent lemoniady musiał zrezygnować z posługiwania się swoim znakiem. Yoko Ono zainterweniowała w sprawie zakazu sprzedaży i posługiwania się już […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak zabezpieczyć swoją markę modową?


  Każdy projektant, producent, czy sprzedawca może w skuteczny sposób chronić swoją markę przed konkurencją. Chcesz wiedzieć jakie przysługują Tobie prawa? Nie wiesz jakie istnieją możliwości ochrony prawnej dla Twojej marki modowej? Jednym z najprostszych narzędzi jest ochrona na gruncie prawa autorskiego, uregulowana przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Znak towarowy słowny, a słowno-graficzny


  Jaka jest różnica w ochronie między zastrzeżeniem znaku słownego i słowno-graficznego? Którą formę wybrać? Wraz z rozwojem biznesu, przedsiębiorca zaczyna myśleć o tym, jak najlepiej zabezpieczyć swoją markę przed działaniami konkurencji. Jednym ze sposobów może być zgłoszenie logotypu firmy jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Dwoma najpopularniejszymi formami znaków są znaki słowne oraz słowno-graficzne. Czym się […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Obowiązek używania znaku towarowego


  Czy znak towarowy musi zostać zgłoszony tylko w klasie dotyczących obecnej działalności klienta? Jeśli nie, to na jakiej zasadzie? Czy istnieje obowiązek używania znaku towarowego? Zgodnie z art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak założyć stowarzyszenie?


  Prawo zrzeszania się przez osoby fizyczne w stowarzyszeniach jest uprawnieniem konstytucyjnym, a stowarzyszenie jako organizacja złożona z osób fizycznych może wypowiadać się w sprawach publicznych, a także może reprezentować zbiorowe interesy swoich członków w sprawach prowadzonych przez organy władzy publicznej. Niewątpliwie głos stowarzyszenia ma większą siłę przebicia w sprawach publicznych, a jednocześnie niezwykle istotnych dla […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Jak założyć fundację?


  Fundacja jest organizacją pozarządową ustanawianą przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie), uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Korzyści wynikające z rejestracji znaku towarowego


  Każdy z nas ma pewne intuicyjne pojęcie na temat tego, czym jest znak towarowy. Jednak by w pełni świadomie używać tego terminu warto zapoznać się z definicją legalną znaku towarowego. Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Monitoring znaku towarowego


  Z perspektywy nowelizacji przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, Nr 49, poz.508), która to zmiana weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r., niezmiernie istotną kwestią w działalności przedsiębiorców stał się monitoring znaku towarowego. Nowe prawo przewiduje odejście od dotychczasowej procedury badawczej w kierunku tzw. systemu sprzeciwowego. […]


  Czytaj więcej
 • Prawnicy Lawyer Line

  Zmiany w unijnym systemie ochrony znaków towarowych


  Znak towarowy, jako dobro niematerialne, jest bez wątpienia jednym z głównych składników majątku przedsiębiorstwa. Prowadząc działalność gospodarczą w wielu krajach Unii Europejskiej, warto rozważyć celowość rejestracji unijnego znaku towarowego, który zapewnia ochronę prawną we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Unijny znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej. Organem […]


  Czytaj więcej

Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800