Blog

 • Prawnicy Lawyer Line

  Likwidacja spółki — o czym warto wiedzieć?


  Likwidacja spółki to skomplikowany proces, podczas którego łatwo jest popełnić błąd. Dowiedz się więcej na temat samej procedury i sprawdź, o czym warto pamiętać, planując otwarcie likwidacji.

  Likwidacja spółek — kiedy stosuje się to rozwiązanie?

  Istnieje kilka przyczyn likwidacji spółek. Pierwszą z nich jest kryzysowa sytuacja w spółce, trudna do rozwiązania w inny sposób niż przez jej likwidację. Bardzo często posunięcie to okazuje się najbardziej korzystnym finansowo. Pozwala też na wycofanie zainwestowanych w spółkę środków.

  Drugim częstym powodem likwidacji spółek jest brak zasadności ich istnienia. Dotyczy to spółek tworzonych na potrzeby krótkoterminowych projektów. Po zrealizowaniu i zamknięciu projektu cel zostaje osiągnięty, a spółka nie jest już potrzebna. Jeżeli jej przekształcenie bądź sprzedaż nie są korzystną opcją, zdecydować się można właśnie na likwidację.

  Otwarcie likwidacji spółki i powołanie likwidatorów

  Likwidacja spółki rozpoczyna się od tzw. otwarcia likwidacji, na mocy uchwały wspólników. Otwarcie likwidacji może też wynikać z podpisanej umowy spółki. Podczas otwarcia procesu wyznacza się likwidatorów, którymi najczęściej są członkowie zarządu. Możliwe jest jednak wyznaczenie na to stanowisko innych osób, drogą uchwały lub na podstawie zapisów z umowy spółki. Fakt otwarcia likwidacji spółki należy zgłosić w sądzie rejestrowym. Konieczne będzie też przygotowanie tzw. bilansu otwarcia likwidacji. Proces likwidacji spółki jest skonstruowany w taki sposób, aby jak najlepiej chronić interesy ewentualnych wierzycieli. Dlatego otwarcie zostaje ujawnione również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co pozwala wierzycielom na zgłaszanie wierzytelności, w ciągu 3 miesięcy od ujawnienia.

  Uregulowanie spraw finansowych i zakończenie procesu likwidacji spółki

  Na likwidatorach spoczywa obowiązek uregulowania wszelkich spraw finansowych. Należy m.in. zaspokoić wierzytelności, ściągnąć należności, spieniężyć majątek spółki i dokonać jego podziału pomiędzy wspólników. Przed podziałem konieczne jest przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego, a następnie zatwierdzenie go bezwzględną większością głosów. Ostatnim etapem jest złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców oraz ww. sprawozdania. Proces kończy się, gdy sąd wyda postanowienie o wykreśleniu z KRS. Warto pamiętać, że likwidacja spółki z oo, a przede wszystkim likwidacja spółki cywilnej czy likwidacja spółki jawnej to skomplikowane procesy, wymagające ścisłego przestrzegania procedury, zgromadzenia odpowiednich dokumentów i wywiązania się z wielu zobowiązań. Dlatego dobrze jest skorzystać ze wsparcia profesjonalnej kancelarii prawnej, która pomoże w szybkim i bezpiecznym przejściu przez cały proces.


  Wróć do bloga

Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800