Rodo

Konsultacje w sprawie RODO wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w Twojej firmie


img

Prawnik Lawyer Line pomoże Ci przygotować Twoje przedsiębiorstwo do RODO. W ramach profesjonalnych konsultacji zapewnimy Tobie:

  1. Audyt dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie;
  2. Zalecenia co do sposobu zabezpieczania przez Twoje przedsiębiorstwo przetwarzanych danych osobowych, w tym przygotowanie stosownych polityk i procedur;
  3. Informacje o nowych zasadach dokumentowania przez Twoją firmę przetwarzania danych, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów wewnętrznych i polityk;
  4. Przygotowanie lub analizę umów zawartych przez Twoją firmę na powierzania danych do przetwarzania innym podmiotom;
  5. Dalsze konsultacje i zalecenia związane z koniecznością wdrożenia w Twojej firmie przepisów Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsultacje w sprawie RODO wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - cena od 999,00 zł netto.

Prawnicy z Lawyer Line specjalizują się w dziedzinie ochrony danych osobowych. W skuteczny i prosty sposób objaśnią ci zmiany, które muszą zostać wdrożone w związku z wejściem w życie RODO. Dzięki temu unikniesz zagrożenia w związku z możliwością nałożenia na Ciebie wysokich kar pieniężnych w wysokości nawet do 20 mln EURO.

Formularz kontaktowy / KONSULTACJE

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celu realizacji Państwa zapytania, przedstawienia oferty Spółki, a w końcu realizacji umowy o świadczenie usług przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celach marketingowych własnych usług oraz dla monitorowania ruchu na stronie internetowej Spółki (profilowanie).
Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl
Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.
Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667.

Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.

WRÓĆ DO RODO
Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800