Przekształcenie jednoosobowej działalności

Przekształcenie jednoosobowej działalności

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z odpowiedzialnością całym majątkiem osobistym przedsiębiorcy za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem tej działalności.

Jeżeli zatem Twoja działalność rozwinęła się na tyle, że ponoszenie przez Ciebie takiej nieograniczonej odpowiedzialności jest dość ryzykowne, warto zastanowić sią nad przekształceniem jej w spółkę prawa handlowego.

Jak to działa?

1

Doradzamy w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej dla Twojego przedsiębiorstwa.

2

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do zainicjowania procesu przekształcenia, w tym planu przekształcenia, oświadczeń i aktu założycielskiego albo statutu spółki przekształconej.

3

Prowadzimy nadzór nad działaniem biegłego rewidenta, który będzie opiniował plan przekształcenia i pozostałą dokumentację prawną.

4

Prowadzimy postępowanie w sprawie przekształcenia działalności gospodarczej aż do wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia o wpisie spółki przekształconej do KRS.

Prawnicy Lawyer Line


Prawnicy Lawyer Line wszczynają procedurę przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej co najmniej raz na kwartał, a średni czas trwania całego postępowania to 7 miesięcy.

Zaufaj Naszym Prawnikom!


Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.


Od 5000 zł / netto

Pytania i odpowiedzi

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności tylko w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobową spółkę akcyjną.

Tak, ponieważ zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia formy prawnej przedsiębiorcy, "nowa" spółka przekształcona może działać pod firmą używaną wcześniej do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Co do zasady tak. Wedle przepisu art. 553 § 2 k.s.h. "nowa" spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane jednoosobowemu przedsiębiorcy przed przekształceniem działalności, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Ponadto “nowej: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące wcześniej jednoosobowemu przedsiębiorcy. Oznacza to, że treść wszystkich stosunków prawnych jakie łączyły jednoosobowego przedsiębiorcę z innymi podmiotami pozostaje bez zmian. W praktyce oznacza to, że “nowa” spółka przekształcona nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby przeszły na nią prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy. Przykładowo, umowa nie musi zawierać żadnych aneksów ani nie jest konieczne uzyskanie zgody kontrahentów na zmianę stron umowy.

Numer NIP "nowej" spółki przekształconej pozostaje taki sam jak NIP przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy. Nie ma zatem potrzeby informowania swoich stałych kontrahentów o zmianie tego numeru.

Numer NIP "nowej" spółki przekształconej pozostaje taki sam jak NIP "starej" spółki przekształcanej. Nie ma zatem potrzeby informowania swoich stałych kontrahentów o zmianie tego numeru.

Nie, pomimo, iż przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy dochodzi do skutku z chwilą wpisania tej spółki do KRS, to przekształcany przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć odrębny wniosek o ujawnienie tego przekształcenia w CEIDG.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celu realizacji Państwa zapytania, przedstawienia oferty Spółki, a w końcu realizacji umowy o świadczenie usług przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celach marketingowych własnych usług oraz dla monitorowania ruchu na stronie internetowej Spółki (profilowanie).
Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl
Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.
Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667.

Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.
Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800