Rejestracja spółki

Rejestracja spółki

Masz pomysł na swój biznes ale boisz się w niego inwestować jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą?

Załóż spółkę, ograniczając swoją odpowiedzialność do dopuszczalnego prawem minimum, i realizuj swoje plany gospodarcze! Rejestracja spółki z o.o. przy współpracy z Lawyer Line pozwoli szybko i skutecznie przebrnąć przez procedury prawne aż do chwili wydania przez właściwy Sąd postanowienia o wpisie Spółki do KRS.

Jak to działa?

Kontakt Kontakt

Prawnik z Lawyer Line kontaktuje się z Klientem i ustala sposób rejestracji spółki, treść umowy spółki, skład osobowy spółki i sprawdza czy zaproponowane przez Klienta osoby mogą pełnić określone funkcje w Zarządzie spółki.

Umowa Umowa

Prawnik z Lawyer Line przygotowuje dla Klienta umowę spółki, która ustali zasady jej funkcjonowania w najkorzystniejszy dla Klienta sposób.

Weryfikacja Weryfikacja

Prawnik z Lawyer Line weryfikuje firmę (nazwę) spółki pod kątem jej dostępności na rynku, co pozwoli uniknąć ewentualnej kolizji z nazwą innego przedsiębiorcy działającego w podobnej branży.

Postępowanie Postępowanie

Prawnik z Lawyer Line przygotowuje wniosek o wpis spółki do KRS i prowadzi całe postępowanie rejestrowe za Klienta.

Instruktaż

Instruktaż Po wpisaniu spółki do KRS, Prawnik z Lawyer Line instruuje Klienta o dalszych krokach, które spółka musi podjąć w celu rozpoczęcia swojej działalności.

Prawnicy Lawyer Line


Bez wychodzenia z domu


Prawnicy z Lawyer Line skomplikowane pojęcia prawne objaśniają w jasny, prosty sposób, zrozumiały dla każdego Klienta. Dodatkowo kontakt z Prawnikiem odbywa się przez internet i telefonicznie, co powoduje, że Klient może zlecać usługi prawne bez wychodzenia z domu.

Zaufaj Naszym Prawnikom!


Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.

Prawnicy z Lawyer Line rejestrują średnio 2 spółki tygodniowo.


Od 990 zł / netto

Pytania i odpowiedzi

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości opłaconego przez siebie udziału w kapitale zakładowym, którego minimalna wysokość określona jest przez kodeks spółek handlowych i wynosi 5.000,00 złotych. Odpowiedzialność wspólników jest co do zasady znikoma w stosunku do wysokości dywidend, które mogą im być wypłacane przez spółkę z o.o.

Jeżeli chodzi o członków zarządu spółki z o.o., to ponoszą oni osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. tylko wtedy, gdy spółka sama nie będzie mogła ich wypełnić. Jednocześnie członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, które spółka zaciągnęła w trakcie pełnienia przez nich funkcji członka zarządu.

Z odpowiedzialności tej można się jednak bardzo łatwo uwolnić, wykazując, że wystąpiły odpowiednie przesłanki przewidziane w kodeksie spółek handlowych

Nie, członkowie zarządu spółki z o.o. nie muszą być zatrudnieni w spółce na umowę o pracę, ale mogą pełnić swoją funkcję z powołania. Dzięki temu spółka może zaoszczędzić wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członków zarządu.

Tylko jedyny wspólnik spółki z o.o. (czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.), bez względu na to czy opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne z innych tytułów, jest obowiązany uiszczać je również z tytułu swojego uczestnictwa w spółce z o.o. Warto o tym zatem pamiętać i odpowiednio dobrać skład osobowy udziałowców spółki z o.o. przed złożeniem wniosku o jej rejestrację.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej jest co do zasady tańsze, ponieważ przedsiębiorca taki nie jest obowiązany prowadzić tzw. pełnej księgowości i składać odpowiednich sprawozdań do sądu rejestrowego. Przedsiębiorca jednoosobowy odpowiada za zobowiązania wynikające z prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej całym swoim prywatnym majątkiem bez ograniczeń, natomiast w przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność ta jest ograniczona tylko do majątku tej spółki. Dlatego też przy prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych, które wiążą się ze znacznymi inwestycjami kapitałowymi, warto zastanowić się nad prowadzeniem tej działalności w firmie spółki z o.o.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celu realizacji Państwa zapytania, przedstawienia oferty Spółki, a w końcu realizacji umowy o świadczenie usług przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celach marketingowych własnych usług oraz dla monitorowania ruchu na stronie internetowej Spółki (profilowanie).
Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl
Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.
Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667.

Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.
Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800