Umowy

Umowy

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, zawiera dziennie co najmniej jedno porozumienie dotyczące funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.

Niektóre są tak "drobne", że mogą przyjąć formę tylko ustnych ustaleń. Jeżeli jednak chcemy porozumieć się w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego na dużą skalę, warto zawrzeć umowę, która w jak najlepszy sposób będzie zabezpieczać Twoje interesy.

Jak to działa?

Prawnicy Lawyer Line przygotują dla Ciebie umowę, która w jak najwyższym stopniu zabezpieczy Twoje interesy i będzie jednocześnie optymalną ofertą dla Twojego kontrahenta.

Prawnicy z Lawyer Line przygotowują średnio 1 umowę na tydzień, a analizują postanowienia co najmniej 2 umów w tygodniu.

Lista umów

Umowa użytkowania (ruchomości, nieruchomości, praw) umowa zastawu (w tym zastawu na prawie i zastawu rejestrowego)

 • Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej.
 • Przedwstępna umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości.
 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Umowa dostawy.
 • Umowa kontraktacji.
 • Umowa o dzieło.
 • Umowa najmu (ruchomości, nieruchomości).
 • Umowa dzierżawy (ruchomości, nieruchomości).
 • Umowa użyczenia.
 • Umowa leasingu.
 • Umowa pożyczki.
 • Umowa zlecenia.
 • Umowa agencyjna.
 • Umowa komisu.
 • Umowa spedycji.
 • Umowa spółki cywilnej.
 • Umowa poręczenia.
 • Umowa darowizny.

Umowy w zakresie usług finansowych, w tym umowa faktoringu właściwego i niewłaściwego,umowa o świadczenie dodatkowych usług faktoringowych (windykacja faktur) Umowy dotyczące własności intelektualnej: umowa licencji na używanie znaku towarowego, umowa sublicencji.

 • Umowa wydawnicza (dotycząca dzieła, dzieła zbiorowego, o redakcję dzieła).
 • Umowa o wykonanie programu komputerowego, udzielenia licencji i świadczenia usług serwisowych.
 • Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego.
 • Umowa o wykonanie strony www, przeniesienie praw autorskich i pozycjonowanie.
 • Umowa o wykonanie prac projektowych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
 • Umowa o świadczenie pomocy prawnej.
 • Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
 • Umowa menadżerska.
 • Umowa o świadczenie usług ochrony mienia.
 • Umowa o świadczenie usług reklamowych.
 • Umowa sponsoringu.
 • Umowa konsorcjum.
 • Umowa franchisingu.

Jeżeli masz do uregulowania stosunek prawny, który nie mieści się w ramach żadnej z poniższych umów, skontaktuj się z nami, a pomożemy wybrać Ci optymalne dla Ciebie rozwiązanie.

Zaufaj Naszym Prawnikom!


Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.


Od 300 zł / netto

Formularz kontaktowy


Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 Poz. 883).
Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16a/105

61-719 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800